tel. 693 337 695

produkty
metal

Baterie kondensatorów

  • Bat Kondens_0340szpar_900px
  • Bat Kondens_front
 

Zajmujemy się projektowaniem baterii kondensatorów zgodnie ze specyfikacją sieci w jakiej będą pracowały. Dobieramy wielkość stopni oraz ich liczbę tak, aby jak najdokładniej wyeliminować pobór mocy biernej. Zaletami stosowania baterii kondensatorów są:

  • całkowita eliminacja comiesięcznych opłat za energię bierną – koszty inwestycji zwracają się w okresie do 12 miesięcy, a często nawet szybciej,
  • minimalizacja przesyłowych strat mocy i energii,
  • polepszenie warunków rezerwowania i niezawodności układów zasilania,
  • zwiększenie możliwości przesyłania mocy czynnej bez zmiany przepustowości układu zasilająco-rozdzielczego.