tel. 693 337 695

produkty
metal

Kompensacja mocy

Urządzenia elektryczne zasilane napięciem przemiennym poza energią czynną mogą pobierać również energię bierną. Energia ta potrzebna jest do wytworzenia pola magnetycznego (energia bierna indukcyjna) w silnikach, dławikach, transformatorach lub pola elektrycznego w kondensatorach i innych pojemnościach, np. kabli. Energię bierną mogą pobierać również odbiorniki nieliniowe, np. świetlówki kompaktowe, których prąd przesunięty jest w czasie względem napięcia zasilającego lub nie jest sinusoidą. Właściwie przeprowadzona kompensacja mocy biernej eliminuje comiesięczne opłaty za moc bierną i zmniejsza o 3-7% opłaty za moc czynną.